Mekanisk svigt forsikring

Når man køber anden bil, der er brugt, har man ofte overvejelser om, hvordan bilen er vedligeholdt af den tidligere ejer, og hvor længe man kan køre, før der kommer reparationsomkostninger, som man egentlig ikke forventer. 

De overvejelser og spekulationer kan man forsikre sig imod, idet DBR sammen med 2 store forsikringsselskaber udbyder en forsikring mod mekanisk svigt på brugte biler, der sælges fra et DBR medlem. 

Det man forsikrer sig imod er uventede udgifter til motor, gearkasse eller differentialereparationer, som sagtens kan løbe op i mange penge, mens almindelig vedligeholdelsesomkostninger og slidtage ikke er dækket. Se dækningerne nedenfor.

Det betyder at bilen skal vedligeholdes med de fastsatte serviceeftersyn, og at nødvendige reparationer skal udføres. 

På alle forsikringsskader har bilejeren en selvrisiko på kr. 500,- incl. moms.. 

Transportomkostninger i forbindelse med en dækningsberettiget skade til værksted i Danmark inden for 75 km. er dækket, dog max.1000,- kr. 

Dækningsomfang på forsikringen er afhængig af bilens alder og kørte km på tegningstidspunktet og er skematisk gengivet herunder.
 
Alm. forsikring  * 2-stjernet forsikring ** 3 stjernet dækning ***
Betingelser:

Kan tegnes på alle biler, der er under 12 år gamle og har kørt under 200.000 km. på tegnings tidspunktet. 

Forsikrede genstande /dækningsomfang
Motor.Gearkasse
Differentiale
Forhjulstrækenhed
Drivaksler
Kardanaksler
Bremse- og koblingshovedcylinder
Blokke og huse
Styretøj
Vekselstrømsgenerator
Startmotor
Betingelser:

Kan tegnes på alle biler, der er under 7 år gamle og har kørt under 125.000 km. på tegningstidspunktet.

Forsikrede genstande /Dækningsomfang

Som ved alm. forsikring

Tillægsdækninger:
Brændstofindsprøjtning
ABS bremsesystem
Betingelser:

Kan tegnes på alle biler, der er under 5 år gamle og har kørt under 125.000 km. på tegningstidspunktet.

Forsikrede genstande 
/Dækningsomfang


Som ved 2 stjernet dækning

Tillægsdækninger:
Elektrisk system
Elektronisk tænding
Elektroniske styreenheder
Brændstofsystem
Kølesystem
Kobling
Aircondition(kræver dog årligt udført eftersyn)

Ejerskifte:

Hvis der sker et ejerskifte, altså en handel mellem 2 private ejere, kan forsikringen overflyttes til den nye ejer ved at betale et gebyr på kr. 300,-. Der vil så blive tilsendt den nye ejer et nyt forsikringsbevis for resten af forsikringens løbetid. 

Vedligeholdelse:

Det er et krav at bilen bliver serviceret og vedligeholdt efter fabrikkens forskrifter på et DBR værksted. 

I skadetilfælde:

Alle skader der skal dækkes af forsikringen skal udbedres/ repareres på et DBR værksted. Sker skaden i udlandet skal de udskiftede dele om muligt medbringes til Danmark.